Expositieruimte

Onderstaand beeld toont een deel van de expositieruimte. Motoren staan hier opgesteld en zijn voor het overgrote deel operationeel. Vanaf 1989 is de collectie te bezichtigen voor het publiek. Iedere zaterdagmorgen zorgt een vaste groep medewerkers van het museum, bestaande uit Sjoerd Meijer, Wiebren Steensma, Dirk van Tuinen, Jacob de Haan en Piet Grijpma voor het onderhoud van dit industrieel erfgoed. In het verleden hebben ook Feico Wiersma, Klaas Stroosma en Simon Aartsma hun sporen verdiend bij het onderhoud. Het mooie is dat het principe van deze oude machines vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. De inrichting van het museum is zodanig dat men de tijdlijn van de ontwikkeling van de motor kan volgen. Bij elke motor staat een bordje met verklarende tekst.